Disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op het volgende:

 • alle internetpagina’s van btcns.nl, dus de teksten, afbeeldingen, links, video’s, andere objecten en inclusief de inhoud van producten en diensten die op de website worden aangeboden;
 • je/jij: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt; wij: btcns.nl
 • gebruik(en): onder meer inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken en plegen van rechtshandelingen (bijvoorbeeld kopen of huren);
 • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, waaronder verloren data en zaken, gederfde omzet of winst en ander economisch nadeel.
 1. Het onderstaande is van toepassing op de gehele website en de inhoud daarvan zoals onder art. 1 staat omschreven. Door de website te gebruiken of de aankoop van producten of diensten stem je in met deze disclaimer.
 2. Je gaat ermee akkoord dat je de gehele inhoud van de website zoals onder art.1 staat omschreven, alleen gebruikt voor positieve doeleinden en nooit met de intentie om anderen te misleiden of materiële of psychische schade te berokkenen.
 3. Je gaat ermee akkoord dat er copyrights berusten op de gehele inhoud van de website zoals onder art. 1 staat omschreven. Het zonder toestemming distribueren, doorzenden of verkopen van de inhoud op welke wijze dan ook, is bij wet verboden.
 4. Btcns.nl doet zijn best de inhoud van de website regelmatig te updaten, te verbeteren of aan te vullen. Ondanks dat kan het mogelijk zijn dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor de eventuele gevolgen daarvan zijn wij niet aansprakelijk.
 5. Btcns.nl verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg voor de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.
 6. Btcns.nl is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de inhoud daarvan, of met de onmogelijkheid de website of specifieke inhoud daarvan te kunnen raadplegen.
 7. Btcns.nl mag de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 8. Btcns.nl is niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt nadrukkelijk geen bekrachtiging van die bestanden in.
 9. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website en de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele rechten, regelgeving betreffende privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor alles wat je naar of vanuit de website verzendt.
 10. Je beschermt tegen en vrijwaart Btcns.nl, zijn vertegenwoordigers en handelspartners van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d., die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of in verband met jouw gebruik van de website en/of jouw inbreuk op een wettelijke regeling of op de rechten van derden.
 11. Alle informatie in de artikelen van Btcns.nl zijn gebaseerd op meningen. Dit geldt voor alle informatie op deze site. Alle content van Btcns.nl inclusief producten, diensten etc. zijn geen professionele adviezen. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen acties en gedrag. Als je twijfels aan onze informatie is het jou verantwoordelijkheid om dit na te vragen of een professional, zoals een financieel adviseur, coach, trainer etc.
 12. Bij de aankoop van één van de producten of diensten ga je ermee akkoord dat je na aankoop je voornaam en e-mailadres invult om de klantenlijst te komen van het desbetreffende product dat je aangeschaft hebt. Een nieuwsbrief op de klantenlijsten versturen wij 1 á 2 keer maand. Bij een lancering of aanbieding van een nieuw product kan dat tijdelijk meer zijn.
 13. Alle tekst, fotos en informatie op deze website zijn geen advies. Wij van btcns.nl zijn niet verantwoordelijk van jouw keuzes. Alle links van partners hebben hun eigen voorwaarden en lees deze ook zorgvuldig. Beleggen in Bitcoins of andere tokens is zeer risicovol. De kans bestaat dat je alles verliest want bitcoins en altcoins zijn zeer risicovol koop daarom alleen coins met geld wat je kan missen.

1-June-2016, Btcns.nl – Bitoins voor iedereen

error: Content is protected !!